Oferta dla Ciebie

Oferta dla Ciebie

Zapewniamy profesjonalną obsługę klientom indywidualnym.

 • Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny to najatrakcyjniejszy sposób finansowania zakupu wybranej nieruchomości. Mieszkanie, dom czy sama działka – wszytko sfinalizujemy kredytem hipotecznym. Posłużymy się nim też do wyremontowania lub wykończenia nieruchomości. Wysokość kredytu zależy od Państwa dochodów, dotychczasowych zobowiązań ale także od wartości nieruchomości. Wykorzystując te czynniki bank wylicza Państwu zdolność kredytową oraz maksymalną wysokość kredytu.

  Dzięki szerokiej ofercie kredytowej, jak również doskonałej orientacji na rynku kredytowym pomożemy Państwu w wyborze najatrakcyjniejszej oferty oraz w załatwieniu stosownych formalności dzięki czemu zaoszczędzicie Państwo swój czas i pieniądze.

  Oferta kredytów hipotecznych w Financial Partners:

  - najlepsze kredyty z aktualnej oferty 22 banków,

  - 0% prowizji za udzielenie kredytu,

  - finansowe do 90% wartości nieruchomości,

  - w walucie - PLN, EUR, USD, GBP,

  - okres kredytowania do 35 lat,

  - akceptacja różnych źródeł dochodów.

 • Kredyt MDM (mieszkanie dla młodych)

  Program MDM (Mieszkanie Dla Młodych) jest to program, mający pomóc młodym ludziom, w kupnie pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nieruchomość, której kupno ma być dofinansowane, musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osoby, która ubiega się o dofinansowanie. 

  Program ten skierowany jest do osób do 35 roku życia, przy czym w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego z małżonków. Ograniczenie co do wieku, nie dotyczy rodzin, które wychowują co najmniej trójkę: małoletnich dzieci; dzieci, które otrzymują zasiłek; dzieci do 25 roku życia, uczące się.

  Nie wszystkie nieruchomości mogą być objęte dofinansowaniem. Mieszkanie może mieć maksymalnie 75m2 (85m2 dla rodzin wychowujących min. 3 dzieci), natomiast dom jednorodzinny- 100m2 (110m2 dla rodzin wychowujących min. 3 dzieci). 

  Dofinansowanie może zostać udzielone tylko w przypadku gdy nieruchomość finansowana jest z kredytu w co najmniej 50% oraz kredyt udzielany jest na min. 15 lat. 

  Wysokość dofinansowania może być różna (od 10% do nawet 30%), a zależne jest to od ilości dzieci, które wychowuje osoba ubiegająca się o dofinansowanie. 

 • Kredyt refinansowy

  To kredyt udzielany na spłatę jednego zobowiązania, a nie kilku jak w przypadku kredytu konsolidacyjnego; jest to na ogół zmiana kredytu zaciągniętego w jednym banku na korzystniejszy kredyt dla kredytobiorcy w innym banku. Przykładowo, obecne oprocentowanie kredytów jest dużo niższe od oprocentowania kredytów zaciągniętych parę lat temu. Kredyt refinansowy pozwoli nam zamienić stary kredyt z wysokim oprocentowaniem na korzystniejszy kredyt z niższym oprocentowaniem. Cechą charakterystyczną tego kredytu jest zmiana banku.

 • Kredyt konsolidacyjny

  Kredyt konsolidacyjny to produkt który zamienia Państwa kilka kredytów czy to hipotecznych, czy konsumpcyjnych w jeden tańszy z niższym oprocentowaniem. Czynimy wszytko aby to Państwu było wygodniej a przede wszystkim abyście zaoszczędzili i płacili niższą ratę comiesięczną w porównaniu do obecnej. Skontaktuj się z nami i sprawdź ile zaoszczędzisz.

  Oferta kredytów konsolidacyjnych w Financial Partners:

  kredyty z oferty 22 banków,

  - 0% prowizji za udzielenie kredytu,

  - konsolidacja do 90% wartości nieruchomości,

  - okres kredytowania do 35 lat,

  - akceptacja różnych źródeł dochodów,

  - możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej.

 • Pożyczka hipoteczna

  Pożyczka hipoteczna to długoterminowa forma kredytowania, którą zabezpiecza hipoteka na nieruchomości. Cel pożyczki jest dowolny, więc czy Państwo kupicie sobie samochód, TV czy też wykończycie za to mieszkanie to już jest Wasz wybór. Pożyczka hipoteczna to dobry wybór gdy brakuje Państwu gotówki na dowolne cele. Dzięki mniejszemu oprocentowaniu a także wydłużonemu okresowi spłaty pożyczka hipoteczna jest bardziej opłacalna niż kredyt konsumpcyjny, który ogranicza Państwa możliwości, zarówno wysokim oprocentowaniem jak i krótkim czasem spłaty.

 • Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy to najpopularniejsza pożyczka w formie gotówki zaciągana na różnego rodzaju cele konsumpcyjne i nie tylko. Kredyty takie są na pewno dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy potrzebują szybko gotówki. Banki, po ocenieniu zdolności kredytowej, ustalają z klientem kwotę udzielanego kredytu, wysokość rat oraz termin spłaty zaciągniętego zobowiązania. Jeśli potrzebujesz gotówki poszukamy dla Ciebie konkretnego rozwiązania.

 • Kredyt samochodowy

  Jednym z najczęściej zawieranych kredytów (poza kredytami gotówkowymi czy hipotecznymi) są kredyty samochodowe przeznaczane na zakup pojazdów nowych jak i używanych. Finansują one zwykle koszt zakupu w 100 % a okres kredytowania może wynosić nawet 10 lat (jest on uzależniony od wysokości zaciągniętego zobowiązania i wieku pojazdu). Kredytem tym można sfinansować również zakup motorów, quadów, skuterów. Szybko i skutecznie znajdziemy dla Państwa niskie oprocentowanie i dogodne warunki spłaty.

 • Lokaty strukturyzowane

  Lokata strukturyzowana to nowoczesny produkt oszczędnościowy zaliczany do grupy tzw. produktów strukturyzowanych. Lokata strukturyzowana łączy w sobie cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas inwestycji, całkowita ochrona powierzonego kapitału) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (możliwość uzyskania dodatkowego nieograniczonego zysku z części opcyjnej).
  Lokata strukturyzowana zazwyczaj składa się z dwóch elementów:


  - kapitału początkowego – chronionego w trakcie trwania   lokaty

  - części opcyjnej – umożliwiającej osiągnięcie dodatkowego zysku w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego

 • Lokaty bankowe

  Lokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

  Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.

  Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

 • Zabezpieczenie emerytury

  W dzisiejszych czasach nie możemy być pewni, co nastąpi po zakończeniu pracy zawodowej. Czy świadczenia, które są nam teraz obiecane będą później wypłacone?

  Nie czekaj na spełnienie obietnic Państwa, weź sprawy w swoje ręce i rozpocznij regularne oszczędzanie aby zabezpieczyć swoją emeryturę i godnie żyć.

 • Zabezpieczenie przyszłości dziecka

  Oszczędzanie dla dziecka na studia, zakup mieszkania, łatwiejszy start w dorosłe życie lub inny dowolny cel?

  Im wcześniej rozpoczniesz oszczędzanie dla dziecka tym mniejsze nakłady inwestycyjne będziesz ponosił aby osiągnąć postawiony cel, ponieważ dzięki wydłużeniu czasu oszczędzania znacznie zwiększysz zysk ze zgromadzonych pieniędzy.
   
  Istnieje wiele sposobów oszczędzania pieniędzy dla dzieci znaczniej bardziej efektywnych niż oferowane przez banki niskooprocentowane lokaty.

 • Fundusze inwestycyjne otwarte

  Jednym ze sposobów wykorzystania możliwości inwestowania pieniędzy są fundusze inwestycyjne. Fundusze są przede wszystkim dla osób, które nie mają czasu by samodzielnie analizować sytuację na rynku i podejmować decyzje inwestycyjne.

  Zasada działania Funduszy Inwestycyjnych polega na lokowaniu kapitału uczestników w odpowiednio dobrane instrumenty finansowe (np.: akcje, waluty, obligacje oraz inne instrumenty finansowe). Inwestując w fundusze otrzymasz dużo wyższe zyski niż z lokat bankowych. Inwestując środki pieniężne w fundusze zakupujemy jednostki uczestnictwa. Statutowym celem funduszy inwestycyjnych jest stałe zwiększanie wartości jednostek uczestnictwa, tak aby wygenerować bezpieczny i możliwie jak największy zysk zgodnie ze strategią funduszu.

 • Fundusze inwestycyjne zamknięte

  Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba jest stała, określona w kolejnych emisjach. Liczba certyfikatów może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji.

  Inaczej niż w przypadku FIO, gdzie jednostki uczestnictwa można umorzyć w dowolnym momencie, certyfikaty mogą być zgłaszane do umorzenia, tylko w terminach wyznaczonych przez fundusz (np. raz na miesiąc, lub raz na kwartał). Można je sprzedać na rynku wtórnym, jeśli notowane są na giełdzie, ale często z uwagi na brak płynności może to być problem.

  Swoje aktywa fundusze inwestują głównie w (Art. 145 Ustawy):

  1. papiery wartościowe;
  2. wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób trzecich;
  3. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
  4. waluty;
  5. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
  6. prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych;
  7. instrumenty rynku pieniężnego
   - pod warunkiem, że są zbywalne.

  Certyfikaty można kupić albo w publicznej subskrypcji, albo po wprowadzeniu ich do obrotu publicznego.

  W przeciwieństwie do zmieniającej się liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała i może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji.

 • Obligacje korporacyjne

  Obligacja korporacyjna (obligacja przedsiębiorstwa) – rodzaj obligacji, które stwierdzają określoną ilość pożyczonych dóbr od osoby fizycznej bądź instytucji przez daneprzedsiębiorstwo. Obligacje te są emitowane w określonych nominałach, jednocześnie posiadają one ustaloną stopę oprocentowania. Do emisji tych obligacji dołączona jest opcja call umożliwiająca emitentowi wykupienie określonej liczby obligacji przed wyznaczonym terminem płatności.

 • Platformy inwestycyjne

  To propozycja firm ubezpieczeniowych, która stanowi idealne rozwiązanie, jeśli nie mamy zaufania do banków, a chcemy zainwestować swoje pieniądze. W ramach polisy unit-link możemy wybierać spośród kilkudziesięciu funduszy, za konwersję nie płacąc  ani grosza. Ponadto osiągamy wymierne korzyści finansowe, z racji że podatek Belki jest naliczany dopiero w chwili wypłaty gotówki z programu.

  System unit-linked to możliwość osiągnięcia wysokich zysków, zwłaszcza gdy interesuje nas oszczędzanie długoterminowe. Wystarczy, że w okresie trwania umowy regularnie wpłacamy na polisę określone sumy pieniędzy, a nasze zyski rosną.

 • Produkty regularnego oszczędzania

  Regularne Oszczędzanie jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą systematycznie i długoterminowo inwestować z myślą o zrealizowaniu życiowych celów i marzeń.

 • Inwestycja w wino

  Rynek wina jest atrakcyjną alternatywą dla wszystkich inwestorów, poszukujących satysfakcjonujących stóp zwrotu i jednocześnie dywersyfikacji - niskiej korelacji z pozostałymi klasami aktywów.

  W swojej obecnej postaci rynek jest wystarczająco rozwinięty (łatwość wyceny, satysfakcjonująca płynność), a jednocześnie wolny jest od „przypadłości" związanych z większością innych rynków inwestycyjnych (nadmierne lewarowanie, negatywny wpływ instrumentów pochodnych, zarządzanie portfelem przez programy komputerowe).

  Wyniki historyczne oraz fundamenty definiujące perspektywy rynku uzasadniają optymizm co do realizowalnych stóp zwrotu.

 • Inwestycja w złoto

  Właściwości fizyczne złota (gęstość metalu), dzięki którym stał się synonimem zamożności, nie uległy zmianie. Największe banki na świecie przechowują swoje rezerwy pieniężne w formie sztabek złota.

  Niezaprzeczalnie duże zainteresowanie złotem spowodowane jest faktem, że jest to jedna z najbezpieczniejszych i ponadczasowych inwestycji.

  Podczas zawirowań gospodarczych czy krachu na giełdzie kilogram złota waży nadal tyle samo, co oznacza, że jego wartość pozostaje bez zmian. Kiedy inwestorzy sprzedają akcje, spieniężają inne swoje inwestycje i zaczynają kupować złoto, a liczba zainteresowanych rośnie, cena kruszcu znacznie drożeje.

  Optymalną inwestycją jest zakup sztabek i złotych monet, co pozwala nam na zwiększenie atrakcyjności naszego portfela inwestycyjnego, a co za tym idzie zysków.

  Poza czystym zyskiem, który niesie za sobą inwestycja w sztabki złota i złote monety, jest jeszcze aspekt unikalności monety, który może powiększyć zyski z naszej inwestycji.

 • Inwestycja w diamenty

  Diament jest alotropową odmianą węgla. Jest najtwardszym ze spotykanych w przyrodzie minerałów. Już od lat pociąga swą czystością i twardością. Diament po oszlifowaniu nazywany jest brylantem, a jednostką masy dla niego jest karat (1 karat = 0,2g). Pomimo zmiany systemów wyceny brylantów ich blask nadal przyciąga wzrok, a także zachwyca pięknem i budzi emocje.

  Analitycy na całym świecie wychodzą z założenia, że wzrost wartości brylantów będzie w ciągu najbliższych lat oscylował średnio w granicach 7% - 12% w skali roku. Na wzrost cen przede wszystkim będzie miał wpływ wzrastający popyt, ale także ograniczone zasoby naturalne najbardziej poszukiwanych kamieni szlachetnych.

  Aby brylanty miały moc inwestycyjną trzeba spełnić kilka warunków. Każdy z nich musi mieć przede wszystkim swój certyfikat wydany przez Wysoki Urząd do spraw diamentów, którego siedziba znajduje się w Antwerpii w północnej Belgii. Certyfikat zawiera takie dane jak barwa kamienia, jakość szlifu i jego czystość.

  Rapaport jest gwarancją najlepszej ceny. Rapaport jest światowym, uznawanym systemem monitorującym wszystkie aktywności przemysłu diamentowego, od wydobycia surowych diamentów aż po sprzedaż detaliczną biżuterii i brylantów. Częścią systemu jest publikowany indeks hurtowych cen – Rapaport Diamond Report, który jest zestawiany na podstawie szczegółowej analizy rynku diamentów.

  Ważnym faktem jest, że ceny publikowane w Rapaport Diamond Report są cenami wyjściowymi dla handlu na całym świecie.

 • Inwestycja w grunt

  Financial Partners umożliwia inwestycję w ziemię, w najdogodniejszych lokalizacjach o najwyższym potencjale wzrostu wartości. Każdy Inwestor zostaje właścicielem wybranych, starannie wyselekcjonowanych gruntów bez żadnych obciążeń, a zawarcie transakcji w formie aktu notarialnego daje gwarancję 100% bezpieczeństwa potwierdzonego księgą wieczystą.

  Inwestycje w grunt charakteryzują się wysokimi zyskami dzięki

  • naturalnemu wzrostowi cen,
  • możliwości dokonania podziału i uzbrojenia terenu,
  • możliwość uzyskania dopłat bezpośrednich przy areale powyżej 1ha,
  • potencjalnemu wzrostowi cen związanemu z inwestycjami realizowanymi w danym regionie, takimi jak budowa dróg, sieci wodociągowych oraz kanalizacji, budowa hoteli, osiedli domów jednorodzinnych, przystani jachtowych, pól golfowych itp.

  100% bezpieczeństwa dzięki transakcji w formie aktu notarialnego oraz księdze wieczystej dla każdej nieruchomości.

  Lokalizacja - właściwy wybór lokalizacji przyczynia się do maksymalizacji wartości i gwarantuje możliwość przyszłego zbycia w relatywnie krótkim czasie.

  Staranna selekcja kluczem do sukcesu. Lokalizacja mediów, obecna i planowana infrastruktura drogowa, klasy bonitacyjne ziemi, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, przestrzennego gminy, przeznaczenie gruntu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, bądź też stan prawny danego gruntu - to tylko wybrane aspekty, które każdorazowo analizujemy.

  Tarcza antyinflacyjna - ziemia to najlepsze zabezpieczenie przed inflacją.

  Ograniczone zasoby ziemizapewniają wysokie stopy zwrotu z inwestycji.

  Uwolnienie rynku dla obcokrajowców - spodziewany wzrost cen po 1 maja 2016.

  Bezpieczeństwo finansowe rodziny - swoboda finansowa dzięki możliwości zbycia części posiadanego gruntu.

  Finansowanie - kompleksowa obsługa. Kredyty na zakup nieruchomości do 100% wartości.

  Prawo i podatki - na każdym etapie współpracy zapewniamy doradztwo.

  Rabaty oraz dogodne terminy płatności - oferta „skrojona na miarę”.

   

 • Inwestycja w mieszkania/domy

  Financial Partners umożliwia swoim klientom inwestycje w mieszkania/domy poprzez zakup nieruchomości z rynku pierwotnego. Współpracujemy z grupą developerów, którzy w swojej ofercie posiadają szeroką gamę nieruchomości na sprzedaż. Swoim klientom możemy zaoferować mieszkania z atrakcyjnym rabatem cenowym.

 • Inwestycja w nieruchomości komercyjne

  Nieruchomości komercyjne są to obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej lub obiekty generujące zysk poprzez dzierżawę, najem lokalu. Wymienione nieruchomości mają charakter nie – mieszkalny. Typowymi nieruchomościami komercyjnymi są: lokale handlowe(użytkowe), hale magazynowe, place postojowe i manewrowe, biurowce.

 • Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

  Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów tego typu na rynku. Łączy w sobie funkcje ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenia rodziny, a także budowy kapitału na przyszłość. Jest propozycją ubezpieczenia na życie w ramach tzw. III filaru reformy emerytalnej.
  Zawierając ubezpieczenie na życie należy dokonać wyboru spośród pięciu funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez nasze towarzystwo i różniących się stopniem ryzyka, a co za tym idzie - możliwymi do osiągnięcia zyskami, które są nieporównywalne.

 • Ubezpieczenia na życie terminowe

  Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiej ochrony ubezpieczeniowej za jak najniższą składkę.

  Jest ono adresowane przede wszystkim do klientów, którzy potrzebują zabezpieczenia -krótko, -średnio i długoterminowych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki czy leasingi. Świadczenie, którego wysokość ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy, jest wypłacane uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego, lub - w przypadku zawarcia umów dodatkowych - w wyniku poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa ubezpieczonego.

  Często warto porównać wysokość składki w tym ubezpieczeniu z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdyż wysokość składki ubezpieczeniowej może być porównywalna, a korzyści dużo większe. Posiadamy w ofercie także tanie ubezpieczenia na życie z cesją na bank pod kredyt

  Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony i może być opłacana regularnie bądź jednorazowo.

 • Ubezpieczenia zdrowotne (pakiety medyczne)

  Dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolnie wykupione ubezpieczenie, w którym ubezpieczony w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez zakład ubezpieczeń dostęp do wybranych placówek i określonych usług medycznych w zależności od oferowanego zakresu ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie nieruchomości

  Ubezpieczenie może objąć budynki i lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, stałe elementy budynków i lokali oraz koszty poniesione w związku z wystąpieniem szkody. Ubezpieczenie obejmuje także budynki w budowie.

  W ramach niniejszego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są:

  - budynki mieszkalne/ lokale mieszkalne,
  - budynki gospodarcze/ lokale gospodarcze,
  - garaże/ miejsca garażowe,
  - elementy działki (wy specyfikowane na               wniosku),
    powyżej wymienione obiekty w budowie.

   

  W ramach ubezpieczenia budynków ochroną objęte są:

  • fundamenty,
  • izolacje: przeciwwilgociowa, cieplna, przeciwdźwiękowa , przeciwogniowa, itp.
  • ściany zewnętrzne i wewnętrzne (w tym ściany konstrukcyjne i działowe),
  • tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
  • stropy,
  • schody, balkony i balustrady,
  • dachy, stropodachy, obróbki blacharskie,
  • instalacje:
   • elektryczna (na/i podtynkowa),
   • gazowa, olejowa,
   • wodociągowa - doprowadzania wody,
   • kanalizacyjna - odprowadzania wody (w tym rynny i rury spustowe),
   • ogrzewania pomieszczeń (w tym ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja),
   • wentylacyjna, kominowa,
   • telefoniczna, komputerowa, antenowa,
   • odgromowa,
   • przeciwpożarowa, przeciwkradzieżowa,
  • stałe elementy wykończeniowe:
   • powłoki malarskie,
   • okładziny podłóg, ścian i sufitów, sufity podwieszane,
   • przegrody/ ścianki działowe,
   • okna i drzwi wraz z ościeżnicami i zamknięciami, rolety, kraty itp.,
   • meble wbudowane,
   • urządzenia stanowiące osprzęt do instalacji (w tym piece, wkłady kominkowe, klimatyzatory, urządzenia i czujki alarmu).
  • szyby

   

  Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży

  Rzeczy ruchome

  Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie ruchomości znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i stanowiące własność ubezpieczającego, m.in.:

  • meble, dywany, wykładziny podłogowe, żaluzje, zasłony, firany, lampy
  • ubrania,
  • książki, płyty,
  • gotówkę, karty płatnicze, książeczki oszczędnościowe, dokumenty, papiery wartościowe np. akcje, obligacje itp.,
  • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, nośniki danych, instrumenty muzyczne, zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych,
  • sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego w tym m. in.: naczynia kuchenne, artykuły spożywcze, używki, napoje,
  • urządzenia sanitarne i grzewcze,
  • biżuteria, kamienie szlachetne, znaczki pocztowe, monety, medale, przedmioty ze złota, srebra i platyny,
  • urządzenia i sprzęt sportowy oraz turystyczny, meble i urządzenia ogrodowe, wózki dziecięce, narzędzia, dodatkowy komplet kół i opon sezonowych,
  • zwierzęta domowe: psy, koty, ryby w akwariach, itp. (z wyłączeniem tych zwierząt, które przeznaczone są do hodowli lub handlu); rośliny, akwaria.

   

  Ubezpieczenie obejmuje także

  Stałe elementy mieszkania

  Ubezpieczenie obejmuje również stałe elementy mieszkania - m.in. wbudowane meble, piece i kominki, parkiet, wykładziny, glazurę, terakotę, drzwi.

   

  Koszty poniesione w związku ze szkodą

  Ubezpieczenie obejmuje koszty, które musiały być poniesione w związku z wystąpieniem szkody, np.: akcji ratowniczej, usunięcia przyczyn awarii, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transportu i składowania ubezpieczonych ruchomości, zakwaterowania zastępczego, gdy mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania.

 • Ubezpieczenie samochodowe

  Ubezpieczenie OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób, które są posiadaczami pojazdów mechanicznych. Ma za zadanie chronić posiadacza pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności za szkody wyrządzone nie tylko w związku z ruchem, ale również postojem ubezpieczonego pojazdów.

  Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem majątkowym, chroniącym nasze mienie w postaci samochodu przed zniszczeniem lub utratą. Ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawienia naszej szkody lub stosownej rekompensaty. Należy pamiętać, że ubezpieczenie AC jest skierowane do nas i do naszych strat na mieniu.

  Ubezpieczenie NNW komunikacyjnych jest dobrowolne, zawierane na okres do 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

   

 • Ubezpieczenie grupowe

  ubezpieczenie zawierane na rzecz określonej grupy osób (ubezpieczonych), często w praktyce występuje w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniach podróżnych zwanych inaczej turystycznymi.